• AKTUALITY
  • TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE
  • AKO SI VYBAVIŤ
  • KONTAKT

Povinné zverejňovanie

Kontakt:

Napíšte nám:

Newsletter

Aktuality

Upozornenie

ZOHREJME SA V BYTOCH

   

         Oddelenie požiarnej  prevencie hasičov v Pezinku odporúča :  Všetkým majiteľom  vykurovacích  systémov  pred vykurovacím obdobím skontrolovať vstavané spotrebiče ako i komínové telesá a odvody dymu. Kontrolu  naozaj netreba podceňovať, pretože zlý technický stav vykurovacieho zariadenia, alebo zanesený kotol bývajú hlavnou príčinou vzniku požiarov. Napriek tomu  ľudia stále podceňujú revízne kontroly kotlov a pravidelné čistenie komínov. Predovšetkým  staršie kotly sa zvyknú zanášať a usadeniny spôsobujú zhasínanie horáka, vyššiu produkciu spalín či prehrievanie kotla. Najviac zanedbávanou oblasťou pri  kotloch s odvodom spalín do komína  je kontrola komínového ťahu a správnosťou prívodu vzduchu. Prehliadku je potrebné zveriť do rúk odborníka, ktorý po kontrole vykurovacieho zariadenia vystaví aj potvrdenie o jej vykonaní.

      Hlavne staršie komíny majú problém s trhlinami či zanesenými sadzami, ktoré môžu spôsobiť  požiar, a to je hlavný dôvod prečo treba komín  pravidelne čistiť. Pri kontrole  je potrebné prezrieť i otvory na kontrolu a čistenie  v komíne. Musia  byť uzatvárateľné z nehorľavých  stavebných  materiálov. Sopúchy   na ktoré nie sú  pripojené spotrebiče, musia byť  uzatvorené upchávkou z nehorľavého materiálu. 

Podľa platných predpisov užívateľ palivových spotrebičov je povinný zabezpečiť  čistenie a kontrolu komínov v lehotách  daných predpisom.  Komínové teleso, na ktoré je pripojený  palivový spotrebič do 50  kW  :

a) raz  za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé  alebo  na kvapalné palivo

b)raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá  a ak ide o komín bez vložky

c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá  a ak  ide o komín s vložkou.

    Pri užívaní  vykurovacích telies na tuhé palivo  ako je krb, kachle,  sporák si musíme uvedomiť,  že je tiež potrebné, aby  podlaha pod týmito spotrebičmi ako i pred spotrebičmi bola nehorľavá. V prípade  ak máme horľavú podlahu  musíme  umiestniť pod spotrebič podložku z nehorľavého materiálu a to tak, aby  presahovala z každej strany  40 cm a pred  spotrebičom  musí presahovať 80 cm. Nesmieme zabúdať  ani na dymovody, aby sme v ich blízkosti neukladali  horľavé materiály, ktoré nie je možné ukladať ani v blízkosti tepelného spotrebiča.

    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Pezinku Vám praje spokojné prežitie  zimného obdobia a aby sme sa stretávali iba pri príjemných  príležitostiach .  

 

 

 

                                                                               mjr. Jarmila Baňárová, OR HaZZ v Pezinku  

Zoznam aktualít

Pozvánka na zasadnutie
24.10.2017 o 17:00
Nový starosta
obce Kalinkovo
Vykurovacia sezóna
Celoplošná deratizácia
BVS - Generálny pardón
OZNAM
Marius Pedersen
Voľby do orgánov
samosprávnych krajov
OZNAM
Zberný dvor
Voľby - samospráva obce
Oznam - Starosta
1 2 3 [>]