• AKTUALITY
  • TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE
  • AKO SI VYBAVIŤ
  • KONTAKT

Povinné zverejňovanie

Kontakt:

Napíšte nám:

Newsletter

Aktuality

D4 a R7

Vážení zástupcovia mestských častí / obcí, dotknutých prípravou projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Dovoľte mi pripomenúť, že za účelom lepšej informovanosti obyvateľstva bola v minulom roku založená internetová stránkawww.obchvatbratislavy.sk

Týmto si Vás dovoľujem poprosiť o informovanie občanov o existencii tejto stránky. V sekcii DOKUMENTY sú pravidelne dopĺňané dokumenty súvisiace s prípravou projektu. Okrem iného sa tam nachádza aj súbor „environmental and social impact disclosure package“ vypracovaný Európskou bankou pre obnovu a rozvoj v súčinnosti s naším ministerstvom, obsahujúci napr.: Projekt diaľnice D4 R7 - Netechnické zhrnutie a Proces nadobudnutia pozemkov a presídlenia. Záujemcovia si dokumenty môžu voľne stiahnuť priamo zo stránky.

 

Ďakujem

 

Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia projektov verejno-súkromného partnerstva

 

Dear representatives of the municipalities affected by preparation of the project of highway D4 and expressway R7. Let me remind you that last year, in order to better inform the population, the website www.obchvatbratislavy.sk was established.

Please inform the citizens about the existence of this site. In the section DOCUMENTS the documents connected with the preparation of the project are regularly being replenished. Amongst others one can find there the "environmental and social impact disclosure package" prepared by the European Bank for Reconstruction and Development in cooperation with our ministry, containing eg.: D4 R7 Highway project - Non-technical summary and The process of land acquisition and resettlement. Citizens can freely download the documents directly from the website.

 

Thank you

 

Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic
Section of Public-Private Partnership Projects

 

 

 

Zoznam aktualít

Pozvánka na zasadnutie
24.10.2017 o 17:00
Nový starosta
obce Kalinkovo
Vykurovacia sezóna
Celoplošná deratizácia
BVS - Generálny pardón
OZNAM
Marius Pedersen
Voľby do orgánov
samosprávnych krajov
OZNAM
Zberný dvor
Voľby - samospráva obce
Oznam - Starosta
1 2 3 [>]