• AKTUALITY
  • TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE
  • AKO SI VYBAVIŤ
  • KONTAKT

Povinné zverejňovanie

Kontakt:

Napíšte nám:

Newsletter

Zberový dvor v obci Kalinkovo

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Ostatné
 
 
 
 
 
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Kritéria
 
 
 
 
 
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Predmet zákazky: „Zberný dvor v obci Kalinkovo“
 
 


 

VÝZVY

 

Dňa 21.02.2014 obec Kalinkovo vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na dodanie služby
Zberný dvor v obci Kalinkovo - Kamerový monitorovací systém

Dňa 07.02.2014 obec Kalinkovo vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na dodanie služby
Externý manažment projektu – Zberný dvor v obci Kalinkovo.

Dňa 27.12.2013 obec Kalinkovo vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na dodanie služby
stavebný dozor – Zberný dvor v obci Kalinkovo.