• AKTUALITY
  • TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE
  • AKO SI VYBAVIŤ
  • KONTAKT

Povinné zverejňovanie

Kontakt:

Napíšte nám:

Newsletter

Smernice a nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia obce Kalinkovo

2017

 

VZN o stanovení výšky miestnych poplatkov za rozvoj

VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

 

 

2016

 

VZN o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kalinkovo

VZN o nakladaní s odpadmi

VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb obce Kalinkovo

 

 

2015

VZN obce Kalinkovo č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

 

2014

VZN obce Kalinkovo č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

 

 

2013

VZN obce Kalinkovo č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 


2012

VZN obce Kalinkovo č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN obce Kalinkovo č.1/2012 Podmienky prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov


2011

VZN obce Kalinkovo č.3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

2010

VZN obce Kalinkovo pre rok 2010

 

2009

VZN obce Kalinkovo pre rok 2009

 

Smernice

smernica č. 1 z r. 2009

 

Ostatné

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Poplatky v zberovom dvore pre rok 2013