• AKTUALITY
  • TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE
  • AKO SI VYBAVIŤ
  • KONTAKT

Povinné zverejňovanie

Kontakt:

Napíšte nám:

Newsletter

Kontakt

Toto webové sídlo www.obeckalinkovo.sk spravuje Obec Kalinkovo a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 
Obec Kalinkovo

 

Adresa:
Obecný úrad 
Kalinkovo 211
900 43 Kalinkovo

 

IČO: 00 304 841
Samosprávny kraj: Bratislavský
Okres: Senec
Počet obyvateľov:1226
Rozloha: 1291 ha 
Prvá písomná zmienka: v roku 1288

 

Všeobecné informácie: obeckalinkovo@obeckalinkovo.sk
Podateľňa: podatelna@obeckalinkovo.sk
Starosta: Michal Poláček - zastupujúci starosta : starosta@obeckalinkovo.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obeckalinkovo.sk

 

Sekretariát: 
Tel.: 02 / 459 89 107, - 206
Email: sekretariat@obeckalinkovo.sk

 

Kompetencie:
Obec Kalinkovo je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kalinkovo je zriadený v Dunajskej Lužnej.
 

Úradné hodiny:

Pondelok  8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok nestránkový deň  
Streda 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň  
Piatok 8:00 - 13:00  

 

aktualizované 19.2.2015

 

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
 +421 55 644 25 35
e-mail:
 info@webex.sk