• AKTUALITY
  • TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE
  • AKO SI VYBAVIŤ
  • KONTAKT

Povinné zverejňovanie

Kontakt:

Napíšte nám:

Newsletter

Zloženie komisií obecného zastupiteľstva

 

§ 15 

Komisie
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Zdroj: zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
 

Komisie obecného zastupiteľstva
 
 
 
Komisia rozpočtu a financií
Predseda: Michal Poláček
Členovia:
§  Ing. Zuzana Mónosi
§  Ing. Andrej Amberský
§  David Gavaľa
 
Komisia legislatívna a verejného poriadku
Predseda: Ing. Katarína Gergelová
Členovia:
§  JUDr. Marek Pančo
§  Anna Juráčiková
 
Komisia územného plánu a výstavby
Predseda: František Kurta
Členovia:
§  Vladimír Fridrich
§  Radovan Juráčik
 
Komisia ochrany životného prostredia
Predseda: Jozef Žatecký
Členovia:
§  Anton Pöthe ml.
§  Marián Jurányi
 
Komisia školstva a kultúry
Predseda: Sándor Bartal
Členovia:
§  Ľubica Radičová
§  Jozef Lengyel
§  Imrich Kurta
 
Komisia športu a podnikateľských činností
Predseda: Mgr. Ladislav Jurányi
Členovia:
§  Mgr. Dávid Sebö
§  Rita Dostalová
 
Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Predseda: Diana Zimanová
Členovia:
§  Slávka Füleová
§  Ing. Jana Štefániková